Informații cazări

Nr. locuri
Cămine studenţeşti moderne
Cost lunar
  • Căminele sunt dotate la standarde europene, sunt izolate termic şi fonic la exterior.
  • Distanța de la Căminele 1 și 2 până la Universitate este de aprox. 2,5 km, iar de la Căminele 3 și 4 de aprox. 1 km.
  • Studenţii beneficiază de transport cu microbuze de la cămine la sediul Universităţii.
  • Anual (la începutul lunii septembrie) se fac retuşuri la zugrăveli interioare.
  • Trimestrial se igienizează spaţiile din incinta căminelor studenţeşti (deratizare şi dezinsecţie).
  • Repartiţia în cămine se face computerizat pe baza unui soft elaborat conform criteriilor impuse de regulamentul privind cazarea studenţilor în căminele studenţeşti ale Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare pentru studenţi este cel al performanţei nivelului de pregătire studenţească, definit de media anului anterior, respectiv media de admitere. Capacitatea de cazare acoperă aprox. 90% din totalul solicitărilor.

The use of cookies is important for the proper functioning of this site. By continuing to browse the site you express your explicit agreement regarding the use of cookies.

Read the cookie policy on here

OK