The Faculty of Orthodox Theology

Scurtă prezentare a FTO Alba

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” este o instituţie de stat publică de învăţământ superior şi cercetare în domeniul teologiei. Aceasta este integrată în sistemul naţional de învăţământ superior şi funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a Legii nr. 84/1995 privind Învăţământul, a Legii nr. 128/ privind Statutul personalului didactic, a Cartei Universitare şi a regulamentului propriu de funcţionare.

Facultatea de Teologie Ortodoxă a fost înfiinţată ca parte a „1 Decembrie 1918” în anul 1991 prin HG nr. 474/09.07.1991, publicată în Monitorul Oficial al României.

Facultatea de Teologie Ortodoxă şi-a început activitatea academică în anul 1991 cu specializarea Teologie-Asistenţă Socială. Ulterior, oferta academică a fost lărgită cu noi specializări: Teologie Pastorală (1995), Teologie-Litere Engleză (1996), Teologie-Litere Română (2003) şi Teologie-Istorie (2003). După reforma învăţământului universitar conform exigenţelor universitare din Declaraţiei de la Bologna cele cinci secţii de la Alba Iulia s-au convertit în trei: Teologie Pastorală (pentru pregătirea slujitorilor altarelor), Teologie Didactică (pentru pregătirea profesorilor din învăţământul de stat) şi Teologie Socială (pentru pregătirea asistenţilor sociali din instituţiile de asistenţă socială ale Bisericii şi Statului).
După aproximativ un deceniu de la înfiinţare, Facultatea a fost abilitată de Ministerul Învăţământului să organizeze şi studii postuniversitare de Masterat în Teologie, pe diverse linii de cercetare, dintre care unele în cotutelă cu Institutul „Saint Serge” de la Paris, la care limba de predare este franceză şi engleză.
Numărul studenţilor de la Facultatea de Teologie din Alba Iulia s-a menţinut relativ constant, în jurul cifrei de 500 studenţi.
Corpul didactic este format din peste 20 de cadre, dintre care 16 titulari, cu specializări în ţară şi străinătate.
Misiunea şi idealul educaţional al Facultăţii se sprijină pe credinţă, tradiţie şi valoare ştiinţifică, contribuind prin acţiuni şi modalităţi specifice la păstrarea şi afirmarea identităţii confesionale, culturale şi naţionale a românilor, la promovarea şi integrarea activă a tinerilor teologi în circuitul european şi universal de valori.

Informații suplimentare FTO

Contact

  • Adresa Alba Iulia, 13, "1 Decembrie 1918" Street
  • Cod Postal 510009
  • Locatie University location

The use of cookies is important for the proper functioning of this site. By continuing to browse the site you express your explicit agreement regarding the use of cookies.

Read the cookie policy on here

OK