Events

Events

„Law, Public Administration, Sustainable Development and Heritage in the context of artificial intelligence processes”

„Law, Public Administration, Sustainable Development and Heritage in the context of artificial intelligence processes”

International Conference Royalty and Republic: Europe’s Political Establishments in the Early 1920s

International Conference Royalty and Republic: Europe’s Political Establishments in the Early 1920s

FESTIVITATE ANIVERSARĂ UAB - 30 de ani. Valori academice, dinamism și performanță în Cetatea Marii Uniri

FESTIVITATE ANIVERSARĂ UAB - 30 de ani. Valori academice, dinamism și performanță în Cetatea Marii Uniri

Convergenţe şi Provocări

Simpozion naţional în domeniul Ştiinţelor Exacte şi Inginereşti

ICMEA 2021

International Conference on Management, Economics and Accounting 13th Edition – ICMEA 2021 & Doctoral Research Workshop

Festivitatea de primire a studenților internaționali ERASMUS

Erasmus UAB

CONFERINȚA NAȚIONALĂ

„REPERE VECHI ȘI NOI ÎN MANAGEMENTUL ȘI FISCALITATEA ENTITĂȚILOR”

Conferința Științifică Dialogul Culturilor – Între tradiţie și modernitate

Ediția a XXI-a

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL DE ȘTIINȚĂ, TEOLOGIE ȘI ARTĂ

(ISSTA) - „PASTORAȚIE ȘI MISIUNE ÎN DIASPORA”

Doctor Honoris Causa

Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa Domnului Prof.univ.dr. Şchiopu Paul

The use of cookies is important for the proper functioning of this site. By continuing to browse the site you express your explicit agreement regarding the use of cookies.

Read the cookie policy on here

OK