Rapoarte Centrul pentru învăţământ la distanţă, frecvenţă re ...

Regulament

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CENTRULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ, FRECVENŢĂ REDUSĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ (CIDFRFC) Descarcă
Organigrama Descarcă

Rapoarte anuale

Raport de activitate 2019 Descarcă

The use of cookies is important for the proper functioning of this site. By continuing to browse the site you express your explicit agreement regarding the use of cookies.

Read the cookie policy on here

OK