Orare studenţi

  • Orar PIPP I, II, III Alba Iulia sem I 2021-2022 Descarcă
  • Orar CIG I,II,III ID sem I, 2021-2022 Descarcă
  • Orar AA I, II,III ID sem I 2021-2022 Descarcă
  • Orar ECTS I, II, III ID sem I 2021-2022 Descarcă
  • Decizia Decanatului Facultăţii de Ştiinţe Economice din 21.10.2021 referitoare la desfăşurarea activităţilor pentru învăţământul la distanţă în perioada 23-24 octombrie 2021 Descarcă
  • Orar PIPP I, II, III Deva sem I 2021-2022 Descarcă

The use of cookies is important for the proper functioning of this site. By continuing to browse the site you express your explicit agreement regarding the use of cookies.

Read the cookie policy on here

OK