Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

Prezentare DPPD

Prezentare a Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.)

     Din octombrie 2012, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este parte integrantă a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, fiind subordonat Senatului şi conducerii Universităţii. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic menţine relaţii de strănsă colaborare - în plan academic, al cercetării ştiinţifice, financiar, logistic, al resurselor umane - cu Facultăţile şi Departamentele specializate din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, avănd în cadrul acesteia o misiune specifică, stat de funcţii propriu şi conducere proprie.

     Dacă imediat după înfiinţare, D.P.P.D. s-a ocupat aproape în exclusivitate de pregătirea iniţială a studenţilor pentru profesia didactică, treptat, odată cu dezvoltarea sa ca structură academică şi de cercetare, activităţile desfăşurate în cadrul acestuia s-au extins spre:

     - proiectarea şi gestionarea unor programe de formare profesională continuă destinate cadrelor didactice (organizarea gradelor didactice, programele Educaţie şi schimbare, cursuri de formare a formatorilor în educaţia adulţilor, mediator şcolar etc)

     - dezvoltarea unor structuri de cercetare în domeniul ştiinţelor educaţiei (Centrul de cercetări în Ştiinţele Educaţiei - C.C.S.E), implementarea unor programe de cercetare şi diseminarea rezultatelor obţinute în reviste de specialitate, conferinţe, worshop-uri (revista Annales Universitatis Apulensis - Series Paedagogica-Psychologica, conferinţele Educaţia din perspectiva valorilor, Didactica - tradiţie, actualitate, perspective etc)

     - dezvoltarea unor programe de formare a specialiştilor în educaţie, inovative în plan naţional, în acord cu politici şi practici validate în context european (ex: programul de formare a didacticienilor din învăţămăntul superior - POS DRU 87/1.3/S/63709, programul de master în Psihopedagogia Educaţiei Timpurii şi a Şcolarităţii Mici - POSDRU/86/1.2/S/62508)

     - oferirea unor servicii de consiliere psiho-pedagogică, consiliere pentru învăţare, orientare în carieră (în colaborare cu C.I.C.O.C.), dezvoltarea pedagogică a activităţii academice interne (Centrul de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică - C.A.D.P).  

     În noua sa organizare (din octombrie 2012), ca departament distinct în structura  Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, D.P.P.D. a fot investit să coordoneze şi să asigure cu personal didactic atăt programul de studii psihopedagogice (nivelul I şi II), căt şi toate celelalte programe de studii a căror misiune vizează pregătirea personalului didactic, respectiv:

     -          programul de licenţă în Pedagogia învăţămăntului primar şi preşcolar;

     -          programul de master în Management educaţional;

     -          programul de master în Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici;

     -          gradele didactice din învăţămăntul preuniversitar;

     -          programele de formare continuă a personalului didactic din învăţămăntul preuniversitar sau din învăţămăntul superior.

 

    Director D.P.P.D.

Conf. univ. dr. Ioana Cristina TODOR

The use of cookies is important for the proper functioning of this site. By continuing to browse the site you express your explicit agreement regarding the use of cookies.

Read the cookie policy on here

OK